Auxerre
KOVACS (14)
DUTUEL (23)
COCARD (31)
KOVACS (88)
4
0
Rennes