Shenzhen Shenzhen Ruby FC

Presentation

CHINA CHINA
Town Shenzhen
Acronym SRFC
Established 1994
Stadium Shenzhen Stadium (33000 seats)
Official website http://www.shenzhenruby.com/